Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy statement SIZO Group

Datum: 20 februari 2020.

Hieronder leest u het officiële Privacy Statement van Sizo Buitenreclame B.V., Sizo Onderhoud B.V., Sizo Promotie artikelen B.V. en Sizo Digital Solutions B.V., hierna Sizo genoemd. Dit Privacy Statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sizo hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit privacy statement op van toepassing?

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Sizo en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van de website en de gebruikers van de nieuwsbrieven van Sizo.

Dit Privacy Statement is derhalve niet van toepassing op websites, nieuwsbrieven en andere media-communicatiekanalen van derden, zoals bijvoorbeeld de websites of apps waarnaar Sizo op haar websites en in haar mailingen/nieuwsbrieven naar verwijst. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen. Sizo hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Sizo kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
Sizo maakt op haar websites en in haar nieuwsbrieven géén gebruik van functionele, analytische en/of tracking cookies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Sizo kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Sizo of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op een van de websites van Sizo aan ons hebt verstrekt.

Sizo kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Sizo gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Sizo.

Hierbij kunt u denken aan:
Sizo verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per e-mail. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de wettelijk verplichte afmeldlink, die in de digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?

Sizo kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers en ingehuurde ZZP-ers ten behoeve van de montagewerkzaamheden en verzendingen/afleveringen door eigen medewerkers en derden (transportservice). Ook kan Sizo uw persoons- en bedrijfsgegevens delen ten behoeven van acquisitiedoeleinden voor de organisatie, uitgevoerd door zowel eigen medewerkers als door extern ingehuurde ZZP’ers en freelancers, die dan in opdracht van Sizo contact met u opnemen voor het verstrekken van informatie over onze diensten en producten.

Sizo kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op Sizo rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

In dit laatste geval heeft Sizo de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Sizo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Sizo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Sizo heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Welke rechten hebt u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Sizo over de juiste persoonsgegevens beschikt.

Via het onderstaande speciale contactformulier aangaande dit Privacy Statement kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Sizo. U kunt via dat formulier tevens een verzoek indienen om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Sizo zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek reageren.

Wijzigingen.

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit Privacy Statement of over de wijze waarop Sizo omgaat met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan kunt u ook gebruik maken van het onderstaande speciale contactformulier aangaande dit Privacy Statement.

Hartelijk dank!

We gaan zo snel mogelijk met u offerte aanvraag aan de slag zodat ook u meedoet aan onze Lentekriebels actie.

Binnen één werkdag een offerte!

Benieuwd naar welke investering er nodig is? Vul de volgende velden zo volledig mogelijk in.

Hartelijk dank!

We nemen zo snel mogelijk contact met u op zodat ook u meedoet aan onze Lentekriebels actie.

Interesse? Plan een afspraak!

Benieuwd naar wat we voor jouw kunnen betekenen?

Plan een afspraak met ons in om de mogelijkheden te bespreken.

Hartelijk dank!
We Sturen u zo snel mogelijk een referentie uit uw buurt toe.
Stuur mij een referentie ledscherm in mijn omgeving.
Bel mij terug!
We bellen u zo snel mogelijk terug.
Hartelijk dank!
We bellen u zo snel mogelijk terug.
Hartelijk dank!
voor uw aanvraag.

We gaan ermee aan de slag en zullen u binnen één werkdag een offerte toesturen. Heeft u nog vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op.

Hartelijk dank!
voor het invullen van ons formulier.

We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Hartelijk dank!
voor uw offerte aanvraag.

We gaan ermee aan de slag en zullen u binnen één werkdag een offerte toesturen. Heeft u nog vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op.