Zoek
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer.

Datum: 20 februari 2020.

1.0 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
1.1 de eigenaar: de eigenaar van de website;
1.2 gebruik(en): alle denkbare handelingen;
1.3 u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
1.4 de content: alle in de website aanwezige inhoud.
1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

6. Stebru behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

7. Stebru kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

8. Stebru garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

9. Stebru aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

10 Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 11. Afbeeldingen en/of artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een impressie te geven en er kunnen geen rechten aan worden verbonden.
Hartelijk dank!

We gaan zo snel mogelijk met u offerte aanvraag aan de slag zodat ook u meedoet aan onze Lentekriebels actie.

Binnen één werkdag een offerte!

Benieuwd naar welke investering er nodig is? Vul de volgende velden zo volledig mogelijk in.

Hartelijk dank!

We nemen zo snel mogelijk contact met u op zodat ook u meedoet aan onze Lentekriebels actie.

Interesse? Plan een afspraak!

Benieuwd naar wat we voor jouw kunnen betekenen?

Plan een afspraak met ons in om de mogelijkheden te bespreken.

Hartelijk dank!
We Sturen u zo snel mogelijk een referentie uit uw buurt toe.
Stuur mij een referentie ledscherm in mijn omgeving.
Bel mij terug!
We bellen u zo snel mogelijk terug.
Hartelijk dank!
We bellen u zo snel mogelijk terug.
Hartelijk dank!
voor uw aanvraag.

We gaan ermee aan de slag en zullen u binnen één werkdag een offerte toesturen. Heeft u nog vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op.

Hartelijk dank!
voor het invullen van ons formulier.

We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Hartelijk dank!
voor uw offerte aanvraag.

We gaan ermee aan de slag en zullen u binnen één werkdag een offerte toesturen. Heeft u nog vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op.